ข่าว

 • ความสำคัญของการซิงโครไนซ์ตัวกระตุ้น

  ความสำคัญของการซิงโครไนซ์แอคชูเอเตอร์ การควบคุมแอคทูเอเตอร์หลายตัวมีสองวิธี – แบบขนานและซิงโครนัสการควบคุมแบบขนานจะส่งสัญญาณแรงดันคงที่ไปยังแอคชูเอเตอร์แต่ละตัว ในขณะที่การควบคุมแบบซิงโครนัสจะส่งสัญญาณแรงดันไฟที่แปรผันไปยังแอคทูเอเตอร์แต่ละตัวกระบวนการซิงโครไนซ์แอคทูเอเตอร์หลายตัว...
  อ่านเพิ่มเติม
 • แอคชูเอเตอร์ไม่มีลิมิตสวิตช์

  แอคชูเอเตอร์ที่ไม่มีลิมิตสวิตช์ แอคชูเอเตอร์ที่ไม่มีลิมิตสวิตช์มอเตอร์ตัวกระตุ้นเชิงเส้นเท่านั้น ในการกำหนดค่านี้ แอคชูเอเตอร์ไม่มีอุปกรณ์ลิมิตสวิตช์ ดังนั้นที่เอาต์พุต เรามีสายไฟมอเตอร์กระแสตรงสองเส้นเท่านั้นโปรดทราบว่าการใช้ตัวกระตุ้นเชิงเส้นโดยไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ ที่ควบคุมความเ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • ตัวกระตุ้นเชิงเส้นคืออะไร?

  ตัวกระตุ้นเชิงเส้นคืออะไร? ตัวกระตุ้นเชิงเส้นคืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่แปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่เชิงเส้น (เป็นเส้นตรง)ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง หรือการเคลื่อนไหวอาจขับเคลื่อนโดยระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ตัวกระตุ้นเชิงเส้นไฟฟ้า...
  อ่านเพิ่มเติม